Partnerzy

W tym miejscu pragniemy złożyć podziękowania dla władz Miasta Gliwice, że zdecydowały się udostępnić teren Gliwickiej Giełdy Samochodowej na potrzeby zawodów.

Dziękujemy również za otrzymane dofinansowanie, bez którego nie mogłoby dojść do realizacji przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kierujemy również do zarządcy terenu – Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz samego kierownictwa Giełdy – za wsparcie merytoryczne oraz pomoc organizacyjną.